Pliki do pobrania

Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Klauzula RODO
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
SR - sprzęt rehabilitacyjny
wzór wniosku na sprzęt rehabilitacyjny dofinansowany ze środków PFRON dla instytucji i organizacji pozarządowych
wniosek o zwiększenie liczby uczestników WTZ
wniosek o utworzenie WTZ
SKRiT - sport, kultura, rekreacja i turystyka
POŚP - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
LBT - likwidacja barier technicznych
LBK - likwidacja barier w komunikowaniu się
LBA - likidacja barier architektonicznych
Wzór wniosku o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu Zajęcia klubowe w Powiecie Kościerskim
Wzór umowy o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu Zajęcia klubowe w Powiecie Kościerskim
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
Wzór sprawozdania z realizacji programu Zajęcia klubowe w Powiecie Kościerskim
WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby po 16 roku życia
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia
Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby dorosłej i dla dziecka
KOMUNIKAT
Oświadczenie (załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia w związku ze zmianami dotyczącymi karty parkingowej)
Upoważnienie do odbioru orzeczenia
Upoważnienie do odbioru legitymacji
Upoważnienie do odbioru karty parkingowej

Pomoc dla usamodzielnianych

Indywidualny Program Usamodzielnienia
Oświadczenie o osobistym koncie bankowym
WNIOSEK o przyznanie pomocy na kont. nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie
Oświadczenie składane na podstawie art.75 § 2 kpa w zwiazku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
Oświadczenie o wskazaniu opiekuna usamodzielnienia
OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA
Aneks do IPU
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Plan wykorzystania pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka
WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w RDD
WNIOSEK o przyznanie środków finansowych związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo
WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
WNIOSEK o przyznanie dodatku dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka niepełnosprawnego
WNIOSEK o przyznanie dodatku dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego

Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Upoważnienie
Protokół zdawczo-odbiorczy
Wzór zaświadczenia
Klauzula informacyjna
Wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Piecza zastępcza

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Kościerskiego na lata 2024-2026

Świadczenie wspierające

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content