Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
SR - sprzęt rehabilitacyjny
wzór wniosku na sprzęt rehabilitacyjny dofinansowany ze środków PFRON dla instytucji i organizacji pozarządowych
wniosek o zwiększenie liczby uczestników WTZ
wniosek o utworzenie WTZ
SKRiT - sport, kultura, rekreacja i turystyka

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby po 16 roku życia
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia
Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby dorosłej i dla dziecka
KOMUNIKAT
Oświadczenie (załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia w związku ze zmianami dotyczącymi karty parkingowej)

Pomoc dla usamodzielnianych

Indywidualny Program Usamodzielnienia
Oświadczenie o osobistym koncie bankowym
WNIOSEK o przyznanie pomocy na kont. nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie
Oświadczenie składane na podstawie art.75 § 2 kpa w zwiazku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
Oświadczenie o wskazaniu opiekuna usamodzielnienia
OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka
WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w RDD
WNIOSEK o przyznanie środków finansowych związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla RZ, RDD

Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Klauzula informacyjna
Wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Piecza zastępcza

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Kościerskiego na lata 2018-2020

Osoby niepełnosprawne

Nie znaleziono plików