Pliki do pobrania – Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby po 16 roku życia
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia
Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby dorosłej i dla dziecka
KOMUNIKAT
Oświadczenie (załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia w związku ze zmianami dotyczącymi karty parkingowej)
Upoważnienie do odbioru orzeczenia
Upoważnienie do odbioru legitymacji
Upoważnienie do odbioru karty parkingowej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content