Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy:1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Czytaj więcej »

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej należy:1) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych,2) przygotowanie decyzji dotyczących wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych,3) prowadzenie

Czytaj więcej »

Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji

Do podstawowych zadań Zespołu Planowania, Analiz i Organizacji  należy:1.prowadzenie sekretariatu,2.opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Centrum (regulaminy, procedury, zarządzenia),3.organizowanie prawidłowego obiegu ewidencji

Czytaj więcej »

Punkt Interwencji Kryzysowej

W dalszej części opisany został zakres działań i obowiązków Punktu Interwencji Kryzysowej ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIAPUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOŚCIERZYNIE ZWANE REGULAMINEM Postanowienia ogólne§ 1.

Czytaj więcej »