Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek

od godz. 7.30 do 15.30​

środa

od godziny 7.30 do 17.00

piątek

od godziny 7.30 do 14.00​

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Krasickiego 4,  83-400 Kościerzyna

Dyrektor Centrum przyjmuje interesantów w indywidualnych sprawach oraz skarg i wniosków
w każdą środę od 14.00-15.00

po uprzednim umówieniu spotkania ze wskazaniem tematu rozmowy.

Dyrektor

Marzena Hinca

Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Sekretariat tel/fax

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content