Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek

od godz. 7.30 do 15.30​

środa

od godziny 7.30 do 17.00

piątek

od godziny 7.30 do 14.00​

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Krasickiego 4,  83-400 Kościerzyna

Dyrektor

Marzena Hinca

Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Sekretariat tel/fax

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności