Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych lub uzależnionych behawioralnie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Uzależnienia behawioralne

Uzależnić można się od wszystkiego. Stwierdzenie jest to o tyle prawdziwe, że uzależnienie to nie tylko niekontrolowany popęd w stronę zażywania określonej substancji psychoaktywnej, ale

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content