Uzależnienia behawioralne

Uzależnić można się od wszystkiego. Stwierdzenie jest to o tyle prawdziwe, że uzależnienie to nie tylko niekontrolowany popęd w stronę zażywania określonej substancji psychoaktywnej, ale i od podejmowania pewnych działań lub czynności. Objawy i konsekwencje uzależnienia będą się różnić od siebie w zależności od jego źródła i przedmiotu, jednak zawsze niszczy ono życie.

Jeśli jesteś zaniepokojony sytuacją swoją lub kogoś bliskiego w Punkcie możesz o tym porozmawiać, uzyskać wsparcie i informację.

Link do strony https://ptznbytow.pl/

Punkt TZN udziela wsparcia w zakresie:

  • poradnictwa i konsultacji specjalistycznych
  • prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia
  • udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content