Do pobrania

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wprowadzony Uchwałą Nr 136/44/2019 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 17 września 2019 r.

Zmiany do Regulaminu organizacyjnego PCPR w Kościerzynie z dnia 25 maja 2021 r.

Zmiany do Regulaminu organizacyjnego PCPR w Kościerzynie z dnia 30 sierpnia 2022r.