,,Kobieta w sercu Kaszub”

Aktualności

,,Kobieta w sercu Kaszub”

W związku z działaniami w ramach kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego uczestniczyliśmy w wydarzeniu ,,Kobieta w sercu Kaszub”, które odbyło się dnia 06.03.2023 r. w

Czytaj więcej »

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Krasickiego 4,  83-400 Kościerzyna Dyrektor Marzena Hinca 58 686-50-05 wew. 21 Centrala tel. 58 686-50-05 Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji

Czytaj więcej »

PCPR Kościerzyna – Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę

Czytaj więcej »

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy:1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Czytaj więcej »

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej należy:1) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych,2) przygotowanie decyzji dotyczących wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych,3) prowadzenie

Czytaj więcej »

Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji

Do podstawowych zadań Zespołu Planowania, Analiz i Organizacji  należy:1.prowadzenie sekretariatu,2.opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Centrum (regulaminy, procedury, zarządzenia),3.organizowanie prawidłowego obiegu ewidencji

Czytaj więcej »

Punkt Interwencji Kryzysowej

W dalszej części opisany został zakres działań i obowiązków Punktu Interwencji Kryzysowej ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIAPUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOŚCIERZYNIE ZWANE REGULAMINEM Postanowienia ogólne§ 1.

Czytaj więcej »
Skip to content