Zajęcia klubowe WTZ

Powiat Kościerski zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aneks nr 1 z dnia 23 sierpnia 2022 r. do umowy nr KLU/000017/11/D z dnia 9 marca 2022 r. zwiększający środki finansowe Funduszu na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatu, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Program jest finansowany ze środków PFRON.

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r.  z przyczyn technicznych PCPR będzie zamknięte. Klientów prosimy

Czytaj więcej »
Skip to content