WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Na pierwszej rozmowie osobistej lub telefonicznej pracownik Punktu dokona rozeznania Twojej sytuacji, będziesz mógł powiedzieć o swoim problemie i o tym jak sobie z nim radzisz.  Pracownik Punktu wysłucha Ciebie, spróbuje wesprzeć,  dokona rozeznania indywidualnych potrzeb i we współpracy z Tobą ustali plan pomocy. Jest to spotkanie, które jest dostosowane do potrzeb klienta. Jeśli przebiega osobiście to zazwyczaj trwa około godziny. Staramy się, aby przebiegało w spokojnych
i komfortowych warunkach.  W ramach interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia, które jest uregulowane oddzielnymi porozumieniami między PCPR a miejscami udzielającymi schronienia.  Najważniejsze w interwencji kryzysowej jest to, aby zapewnić osobie w kryzysie poczucie bezpieczeństwa, zmniejszyć poziom lęku i udzielić wparcia emocjonalnego, oraz pomóc w opracowaniu strategii radzenia sobie.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content