„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” – Trening Umiejętności Społecznych oraz Szkoła dla rodziców

W projekcie „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” nie zwalniamy tempa. Mimo, iż wakacje dobiegają końca u nas zajęcia idą pełną parą. Aktualnie dzieci i młodzież biorą udział w treningu umiejętności społecznych. Spotkania prowadzone są w dwóch grupach. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych. TUS to jedna z terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach dzieci i młodzieży. Do tej pory uczestnicy poznali podstawowe emocje takie jak: smutek, radość, złość i strach. Odpowiedzieli sobie na pytanie: „kim jestem i jaki/jaka jestem”. Przed nimi jeszcze wiele ciekawych zajęć, które pomogą im w funkcjonowaniu w grupie.

Dla dorosłych również organizowane są warsztaty: „Szkoły dla rodziców”. Jest to program spotkań dla osób, które szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Głównym celem „Szkoły dla rodziców” jest wsparcie w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi. Warsztaty pomagają w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Uczą dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Wspierają rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content