Kolejna grupa młodzieży rozpoczęła realizację wsparcia w ramach projektu „Kościerska młodzież w działaniu”

W ramach projektu „Kościerska młodzież w działaniu” realizowanego przez Powiat Kościerski / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kolejna 22 osobowa grupa młodzieży w wieku 15-29 lat rozpoczęła realizację zaplanowanego wsparcia.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020); Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspófinansowanego z EFS.

Uczestnicy będą korzystać z możliwości uczestnictwa w Specjalnym Klubie Młodzieżowym, wsparciu doradcy zawodowego i psychologa oraz warsztatach poznawczo-informacyjnych i wyjazdowych w ramach, których poznają m.in. zasady skutecznej komunikacji w zespole, zasady organizacji i uczestnictwa w konferencjach prasowych, poćwiczą wystąpienia w mediach i działalność social mediów. Wszystkie te działania będą oparte na indywidualnych predyspozycjach uczestników.

Celem działalności Specjalnego Klubu Młodzieżowego jest stworzenie młodzieży warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. Klub oferuje stałe wsparcie opiekuna, psychologa i doradcy zawodowego, którzy inicjują działania SKM. Działania te zgodne z utworzonym dla uczestników Indywidualnym Plan Działania, prowadzą do najefektywniejszego rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Klub jest otwarty 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych.

Warto dodać, że w ostatnich czasie pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią, pierwsza grupa przeszła całą ścieżkę wsparcia i zakończyła realizację projektu. Efektem tych działań było podniesienie swoich umiejętności przez młodzież z terenu naszego powiatu.

Działania te na podstawie monitoringu pozytywnie opiniuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznej w Warszawie.

Aktualności

Dzieje się w PWD

Kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i zabawy na świeżym powietrzu podczas spacerów sprawiają wiele radości. Zajęcia animacyjne są miłą przerwą od codziennych zajęć lekcyjnych w

Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI !!!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD„ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Czytaj więcej »
Skip to content