KARTA PARKINGOWA

KARTA PARKINGOWA
Karta parkingowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia kierującego pojazdem do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. „koperta”), a także do niestosowania się do niektórych znaków drogowych:
• zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1),
• zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3),
• zakaz wjazdu autobusów (B-3a),
• zakaz wjazdu motocykli (B-4),
• zakaz wjazdu motorowerów (B-10),
• zakaz postoju (B-35),
• zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37),
• zakaz postoju w dni parzyste (B-38),
• strefa ograniczonego postoju (B-39).
Przepisy te dotyczą:
• osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego (wszystkie symbole) albo umiarkowanego (tylko z symbolem 04-O, 05-R lub 10-N) stopnia niepełnosprawności mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego porusza się;
• osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
• placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Można ją uzyskać na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
• orzeczenia o niepełnosprawności,
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
-wraz ze wskazaniem do korzystania z karty parkingowej (pkt 9 wskazań)
W przypadku placówki na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.
Za wydanie karty uiszcza się opłatę w wysokości 21 zł. (oraz opłatę ewidencyjną od dnia 2 stycznia 2017 r.)

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYROBIENIA KARTY PARKINGOWEJ:
W przypadku osoby niepełnosprawnej:
• wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej (załączony poniżej)
• prawomocne orzeczenie
• dowód uiszczenia opłaty
• fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm
W przypadku placówki:
• wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej (załączony poniżej)
• dowód uiszczenia opłaty

UWAGA! Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie posiadam kasy.
Informacje na temat numeru konta i treści przelewu można uzyskać w tutejszym Zespole pod numerem tel. (58) 686 50 05, bądź osobiście w budynku PCPR Kościerzyna w pok. Nr 10.

Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych:

Wzór karty parkingowej dla placówek:

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content