PCPR Kościerzyna – Informacje

PCPR Kościerzyna – Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę

Czytaj więcej »
Skip to content