💚💛 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż poszukuje osób fizycznych lub organizacji pozarządowej z terenu powiatu kościerskiego zainteresowanych prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 🌷

🔹Informacje na temat rodzinnej formy pieczy zastępczej można przeczytać w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U. 2024r. poz.177) od art. 101 do art. 127 oraz art. 93 do art. 100 👇

✔️ https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf

🔹jak również w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 👇

 ✔️ https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112921720/O/D20111720.pdf

💚Osoby i Organizacje zainteresowane szczegółami prosimy o osobisty kontakt z Dyrektorem PCPR Kościerzyna. 💛

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content