ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W ZESPOLE PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA NA STANOWISKO

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W ZESPOLE PIECZY ZASTĘPCZEJ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,

INNE:

 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych przynajmniej raz w tygodniu
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

WARUNKI PRACY:

 • umowa o pracę- wymiar do uzgodnienia,
 • siedziba PCPR w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • przewidywany termin zatrudnienia od 01 lutego 2023 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Zapraszamy do złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4  lub przesłanie listownie w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 14:30.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 686 50 05.

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD 2024

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej https://pcprkoscierzyna.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna/artykuly/161-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna?lang=PL

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content