ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W ZESPOLE PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA NA STANOWISKO

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W ZESPOLE PIECZY ZASTĘPCZEJ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,

INNE:

 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych przynajmniej raz w tygodniu
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

WARUNKI PRACY:

 • umowa o pracę- wymiar do uzgodnienia,
 • siedziba PCPR w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • przewidywany termin zatrudnienia od 01 lutego 2023 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Zapraszamy do złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych własnoręcznie podpisanych
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4  lub przesłanie listownie w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 14:30.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 686 50 05.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content