Zmiany w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 08 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza PFRON, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, Uchwałą nr 26/2023 wprowadziła korzystne zmiany w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Zmiany, które weszły w życie od dnia 8 grudnia 2023 roku:

  • program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;
  • rozszerzona została grupy beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  • o dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

Przed zmianami warunkiem udziału w programie było złożenie oświadczenia o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej, zatem osoba, która już zamieszkiwała w miejscowości realizowania aktywności zawodowej takiego oświadczenia nie mogła złożyć a wniosek Wnioskodawcy, który nie złożył oświadczenia o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej był weryfikowany negatywnie. Obecnie sam fakt pobytu, czy zamieszkiwania już w miejscowości realizowania aktywności zawodowej (np. w akademiku, w hotelu, w wynajmowanym pokoju, wspólnie ze znajomymi w wynajmowanym mieszkaniu, bądź przebywanie/mieszkanie u rodziny lub znajomych, itp.) nie jest powodem wykluczenia z udziału z programu, który daje osobie z niepełnosprawnością szansę na samodzielne i niezależne życie.

Jednocześnie zaznaczam, że Uchwała nr 26/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.  Rady Nadzorczej PFRON wydłużyła maksymalnie na okres do 60 miesięcy dofinansowanie oraz zmieniła  podział miesięcy w podziale degresywnym. Powyższa zmiana wejdzie z dniem 1 marca 2024 r.

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą programu wprowadzoną uchwałą RN PFRON nr 26/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., która nie przewiduje przepisu przejściowego, z uwagi na realizację naborów wniosków w ramach programu SAM Mieszkanie dla absolwenta poprzez system SOW i związane z tym ograniczenia systemu w okresie przejściowym zmian w programie należy przyjąć, iż w przypadku wniosków złożonych w styczniu i w lutym umowy muszą zostać zawarte do końca lutego, natomiast w przypadku, gdy umowa nie będzie mogła zostać zawarta do końca lutego, wniosek należy wycofać i złożyć po 1 marca 2024 r.

Po dniu 1 marca 2024 r. nie będzie już podstawy do zawierania umowy na warunkach już wówczas nieobowiązujących (nawet jeśli wniosek dotyczył warunków dofinansowania obowiązujących na dzień jego złożenia tj. przed 1 marca 2024).

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD 2024

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej https://pcprkoscierzyna.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna/artykuly/161-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna?lang=PL

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content