Z życia z Klubu Młodzieżowego

Młodzieżowy Klub to miejsce gdzie młodzież wychowująca się w pieczy zastępczej lub która ją opuściła miała możliwość spotykania się i dzielenia doświadczeniem oraz czerpać radość ze spotkań z osobami w zbliżonym wieku. Animatorzy pomagali uczestnikom Klubu wyposażyć się w praktyczną wiedzę przydatną do funkcjonowania w dorosłym życiu poprzez wykłady, ćwiczenia, zabawę i rekreację. Każde zajęcia miały temat przewodni, który dostarczał dawkę wiedzy i miłe spędzenie czasu. Zajęcia dotyczące świadomości własnego „ja”, postępowań w sytuacjach trudnych, organizacji budżetu domowego, planowania przyszłości, zdrowego żywienia, relacji międzyludzkich, rozwijania kreatywności.

Zajęcia Klubu Młodzieżowego nieuchronnie dobiegają końca. Zadanie jest prowadzone w ramach projektu Powiatu Kościerskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pt. „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Liczymy, iż nowych chętnych uczestników do Klubu nie zabraknie i będziemy mogli prowadzić zajęcia dalej.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content