Z życia z Klubu Młodzieżowego

Młodzieżowy Klub to miejsce gdzie młodzież wychowująca się w pieczy zastępczej lub która ją opuściła miała możliwość spotykania się i dzielenia doświadczeniem oraz czerpać radość ze spotkań z osobami w zbliżonym wieku. Animatorzy pomagali uczestnikom Klubu wyposażyć się w praktyczną wiedzę przydatną do funkcjonowania w dorosłym życiu poprzez wykłady, ćwiczenia, zabawę i rekreację. Każde zajęcia miały temat przewodni, który dostarczał dawkę wiedzy i miłe spędzenie czasu. Zajęcia dotyczące świadomości własnego „ja”, postępowań w sytuacjach trudnych, organizacji budżetu domowego, planowania przyszłości, zdrowego żywienia, relacji międzyludzkich, rozwijania kreatywności.

Zajęcia Klubu Młodzieżowego nieuchronnie dobiegają końca. Zadanie jest prowadzone w ramach projektu Powiatu Kościerskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pt. „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Liczymy, iż nowych chętnych uczestników do Klubu nie zabraknie i będziemy mogli prowadzić zajęcia dalej.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content