„Wyznacz własny kurs” 

Fundacja „STOP WYKLUCZENIU” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich informuje, że realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Wyznacz własny kurs” nr FEPM.05.11-IZ.00-0073/23, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Program: FEPM.00.00, Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.11.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 68 [40kobiet/28mężczyzn] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo, w tym minimum 28 [16kobiet/12mężczyzn] osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w województwie pomorskim, na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego tj. gminy: Lubichowo, Pelplin, Smętowo Graniczne oraz będących jednocześnie obszarami OSI: Osieczna, Morzeszczyn, Gniew, Ryjewo, Prabuty, Gardeja.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Załączamy plakat i ulotkę w celu promocji Projektu.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.
  • Grupowe treningi kompetencji społecznych.
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
  • Indywidualne poradnictwo prawne.
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu.
  • Szkolenia zawodowe.
  • Staże.
  • Indywidualne pośrednictwo pracy.
  • Indywidualny mentoring.

            Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej https://fundacjastopwykluczeniu.pl/ także pod nr tel. +48 575868701 (osoba do kontaktu –  Małgorzata Łucka).                       

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content