Wyniki konkursu ,,Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie dziękuje uczestnikom konkursu za wszystkie otrzymane prace – nasi młodzi artyści wykazali się niezwykłą kreatywnością i różnorodnością zastosowanych technik, a wybór laureatów nie należał do łatwych. Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów oraz 3 wyróżnienia:

I miejsce – Anna Plutowska, klasa I, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Sobisza w Wysinie

II miejsce – Julia Cieszyńska, klasa II B, Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego w Kościerzynie

III miejsce – Fabian Kafarski, klasa I A, Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie

Wyróżnienia:

–  Julia Kiełpin, klasa I Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie

Adam Lemka, klasa II, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie

Atina Kozikowska, klasa I Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

Gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych zostaną wręczone dnia 11.04.2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie PCPR w Kościerzynie, w sali nr 12 – zapraszamy dzieci wraz z opiekunami.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content