Wybrano członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2024-2027 r.

27 grudnia  br. Zarządzeniem Starosty Kościerskiego została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych i tegoż samego dnia Starosta Kościerski  Alicja Żurawska, wręczyła członkom akty powołania, życząc wszystkim owocnej pracy w Radzie celem inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnością.

Powiatowe Rady, będące organami opiniodawczo-doradczymi, składają się z 5 członków, których Starosta powołuje spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie danego powiatu organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego.

Na kadencję w latach 2024-2027 członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kościerskim zostali powołani:

– Leszek Prądziński (Gmina Nowa Karczma),

–  Joanna Kreft ( Stowarzyszenie LOS),

– Karolina Mikołajewska – Boszka (Gmina Stara Kiszewa),

– Sebastian Sosnowski (Kościerskie Stowarzyszenie FACTUM), 

– Dawid Żołądek (Fundacja „O Niebo lepiej”).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, a do jej zakresu działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu.

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD 2024

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej https://pcprkoscierzyna.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna/artykuly/161-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna?lang=PL

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content