Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze środków finansowanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Powiat Kościerski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne Mieszkanie. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będzie dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
  5. w przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny uzupełniając wniosek o oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego i posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Więcej informacji (m.in. treść programu, zasady jego finansowania) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl w zakładce:

O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie oraz w siedzibie PCPR w Kościerzynie, ul. I. Krasickiego 4  w siedzibie PCPR w Kościerzynie, ul. I. Krasickiego 4 lub pod numerem telefonu 58 686 50 05.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Nabór wniosków trwać będzie do 31 grudnia 2023 roku.

Aktualności

Rodzinny Piknik

Dnia 17.05.2023r. w godzinach popołudniowych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbył się „RODZINNY PIKNIK” w Strzelnicy w Kościerzynie. Atrakcje przygotowane dla wszystkich

Czytaj więcej »
Skip to content