W Zespole siła!

Pod takim tytułem odbyło się kilka dni temu w pięknym zakątku naszego Powiatu szkolenie dla  wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Główną wartością szkolenia była możliwość lepszego poznania siebie, doświadczenia indywidualnych relacji, na które w pracy na co dzień nie mamy czasu. Przypomnieliśmy sobie, że musimy się akceptować, zrozumieć różnorodności, bo jest to ważne dla efektywnej pracy zespołu i realizacji wspólnego celu. Szkolenie pokazało nam, że druga strona w relacji może inaczej myśleć, odczuwać i czegoś innego oczekiwać. Uwidocznił się potencjał poszczególnych osób i całego zespołu. Wiemy, że każdy z nas jest różny, ale zasoby indywidualne i energia grupy pozwoli rozpoznawać, wzmacniać i wydobywać z jednostek rezerwuar umiejętności, o których nie mieliśmy pojęcia lub osoba skrzętnie je ukrywała.

Wspólne warsztaty pokazały, że gdzie jest porozumienie, tam jest siła i tego porozumienia potrzebujemy dla całego zespołu, by realizować wspólny cel, ale też pokazały nam, że porozumienie to nie ślepa zgoda na to, o co ktoś poprosi, czy czego oczekuje. Nauczyliśmy się, że porozumienie to wiara w drugiego człowieka różnego od nas, a to generuje wyzwania we współpracy i uczy potrzeby stosowania kompromisów. Dowiedzieliśmy się, że siła różnic w zespole jest potencjałem, ponieważ dynamika pracy zespołu, jego zasobów i ewentualnych ograniczeń mobilizuje poszczególne jednostki do zwiększenia jakości pracy zespołu również w kryzysie.

Poznaliśmy różne style zachowania oraz doświadczyliśmy tego, jak się one przejawiają w codziennej współpracy, jaki wpływ mogą wywierać na osoby do nas podobne, a jeszcze bardziej na osoby od nas różne. Przypomnieliśmy sobie, że udrożnienie komunikacji w zespole poprzez wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnych oraz dzielenie się swoimi refleksjami zwiększa świadomość swoich mocnych i słabych stron, a to wzmacnia zaufanie oparte na wspólnie ustalonych zasadach.

Po takim szkoleniu z zasobem nowej wiedzy, lepszego poznania się nawzajem i akceptacji różnic, wróciliśmy z nowymi siłami do pracy na rzecz naszych mieszkańców.

Dziękujemy  Centrum Szkoleń i Rozwoju Tamara Duśko za trafną propozycję szkolenia,
a prowadzącej P. Uli za profesjonalizm, merytoryczność szkolenia oraz stworzenie miłej atmosfery w trakcie spotkania. 

Aktualności

Rodzinny Piknik

Dnia 17.05.2023r. w godzinach popołudniowych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbył się „RODZINNY PIKNIK” w Strzelnicy w Kościerzynie. Atrakcje przygotowane dla wszystkich

Czytaj więcej »
Skip to content