W Zespole siła!

Pod takim tytułem odbyło się kilka dni temu w pięknym zakątku naszego Powiatu szkolenie dla  wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Główną wartością szkolenia była możliwość lepszego poznania siebie, doświadczenia indywidualnych relacji, na które w pracy na co dzień nie mamy czasu. Przypomnieliśmy sobie, że musimy się akceptować, zrozumieć różnorodności, bo jest to ważne dla efektywnej pracy zespołu i realizacji wspólnego celu. Szkolenie pokazało nam, że druga strona w relacji może inaczej myśleć, odczuwać i czegoś innego oczekiwać. Uwidocznił się potencjał poszczególnych osób i całego zespołu. Wiemy, że każdy z nas jest różny, ale zasoby indywidualne i energia grupy pozwoli rozpoznawać, wzmacniać i wydobywać z jednostek rezerwuar umiejętności, o których nie mieliśmy pojęcia lub osoba skrzętnie je ukrywała.

Wspólne warsztaty pokazały, że gdzie jest porozumienie, tam jest siła i tego porozumienia potrzebujemy dla całego zespołu, by realizować wspólny cel, ale też pokazały nam, że porozumienie to nie ślepa zgoda na to, o co ktoś poprosi, czy czego oczekuje. Nauczyliśmy się, że porozumienie to wiara w drugiego człowieka różnego od nas, a to generuje wyzwania we współpracy i uczy potrzeby stosowania kompromisów. Dowiedzieliśmy się, że siła różnic w zespole jest potencjałem, ponieważ dynamika pracy zespołu, jego zasobów i ewentualnych ograniczeń mobilizuje poszczególne jednostki do zwiększenia jakości pracy zespołu również w kryzysie.

Poznaliśmy różne style zachowania oraz doświadczyliśmy tego, jak się one przejawiają w codziennej współpracy, jaki wpływ mogą wywierać na osoby do nas podobne, a jeszcze bardziej na osoby od nas różne. Przypomnieliśmy sobie, że udrożnienie komunikacji w zespole poprzez wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnych oraz dzielenie się swoimi refleksjami zwiększa świadomość swoich mocnych i słabych stron, a to wzmacnia zaufanie oparte na wspólnie ustalonych zasadach.

Po takim szkoleniu z zasobem nowej wiedzy, lepszego poznania się nawzajem i akceptacji różnic, wróciliśmy z nowymi siłami do pracy na rzecz naszych mieszkańców.

Dziękujemy  Centrum Szkoleń i Rozwoju Tamara Duśko za trafną propozycję szkolenia,
a prowadzącej P. Uli za profesjonalizm, merytoryczność szkolenia oraz stworzenie miłej atmosfery w trakcie spotkania. 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

„Wyznacz własny kurs” 

Fundacja „STOP WYKLUCZENIU” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich informuje, że realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Wyznacz własny kurs” nr FEPM.05.11-IZ.00-0073/23, projekt

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content