UWAGA STUDENCI !!!

AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II – NABÓR NA WNIOSKI w systemie SOW rozpoczął się od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o wparcie finansowe ze środków PFRON na pokrycie kosztów nauki w szkole wyższej, szkole policealnej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Termin naboru wniosków w ramach Modułu II programu na semestr letni roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 trwa do 31 marca 2021 r. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia

https://sow.pfron.org.pl/

OGŁASZAMY RÓWNIEŻ ZMIANY W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”- 2021 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 11.01.2021 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2021 rok, umożliwiający kontynuowanie programu.

Zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia.

W ramach Modułu I:

Zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, w zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości,  przy amputacji:

– w zakresie ręki – z kwoty 9 000 zł do 12 000 zł,

– przedramienia – z kwoty 20 000 zł do 26 000 zł,

– ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – z kwoty 26 000 zł do kwoty 30 000 zł,

– na poziomie stopy lub podudzia – z kwoty 14 000 zł do kwoty 18 000 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) z kwoty 20 000 zł do kwoty 25 000 zł,

– uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym z kwoty 25 000 zł do kwoty 30 000 zł.

Koszt dojazdu wnioskodawcy na wizytę do eksperta PFRON w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, zwrot środków nie wymaga zawarcia umowy.

W ramach Modułu II:

Zwiększono dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) – 500 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 01.03.2021 r. rusza nabór wniosków dot. Modułu I oraz Modułu II w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Informujemy, że w 2021 roku wnioski nadal można składać wykorzystując darmowego Systemu SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

System ten pozwala na złożenie Wniosku również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Jedyne, czego potrzeba to:

• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany (bezpłatny).

 Wnioski o dofinansowanie można składać:

– w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;

– do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

– do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Serdecznie zapraszamy !!!

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content