TO JUŻ ROK! „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

W ubiegłym roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczęło realizację projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” finansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

W jednym z czterech zadań zaplanowano szereg działań środowiskowych skierowanych na rodzinę wspierających jej funkcje, wsparcie środowiskowe dzieci i młodzieży z całego powiatu kościerskiego. Działania te realizowane są w ramach utworzonej  Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego o nazwie „Pozytywka”.

Od nowego 2022 r. kontynuowane są zajęcia animacyjne dla dzieci cieszące się dużym zainteresowaniem. Obecnie trwa rekrutacja do nowych grup. Dzieci, osoby dorosłe korzystają również z innych form pomocy. Uczestnicy są wspierani przez psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień, mediatora, pracownika socjalnego, trenera i asystenta rodziny
czy specjalistę pracy z rodziną, prowadzone są warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje rodzicielskie. Uczestnicy korzystają  z pomocy rzeczowej w postaci karnetów na basen, siłownię i do kina, a w czasie zajęć grupowych mają zapewniony poczęstunek.

Inną ofertą wsparcia w ramach funkcjonowania „Pozytywki” jest  działalność Klubu Młodzieżowego przeznaczonego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępcze. Młodzież oprócz działań wymienionych wyżej, bierze udział w zajęciach
z przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych, których celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego wejścia na rynek pracy, poruszania się w świecie finansów,   
kształtowania umiejętności pracy w grupie i skutecznego komunikowania się
czy negocjowania. Warsztaty przedsiębiorczości to okazja, aby obudzić w młodych ludziach ducha zaradności, a zdobyte kompetencje społeczne pomogły w prawidłowym przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej przy aplikowaniu do pracy i ułatwiły drogę do pozyskania statusu zawodowego. Dla młodzieży przewidywane są wycieczki. Dla nas zaś jest to okazja do utwierdzenia się w przekonaniu, jak duży potencjał ma kościerska młodzież.

Przypominamy, że rekrutacja jeszcze trwa.

„POZYTYWKA”  ZAPRASZA!

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content