Szkoła dla Rodziców w ramach projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

Tydzień temu  rodziny zastępcze ukończyły warsztaty pn. „Szkoła dla rodziców”. Dzięki tym warsztatom rodziny mogły podwyższyć  swoje kompetencje. Warsztaty odbyły się  dzięki kontynuacji projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”. Całość warsztatów obejmowała cykl 10 spotkań, podczas których uczestnicy mieli szanse przypomnieć sobie i wzmocnić umiejętności wychowawcze oraz porozumiewanie się z  dziećmi i nastolatkami. Głównym celem zajęć było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. To także podnoszenie własnych kompetencji rodzicielskich. Chętnych na warsztaty było więcej niż miejsc, a rodziny bardzo pozytywnie wypowiadały się o prowadzących i temacie warsztatów. Pani Dyrektor przyjęła informacje o potrzebie organizowania szkoleń tego typu. Ostatnie zajęcia były okazją do wręczenia zaświadczeń przez Dyrektor PCPR. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i trzymamy kciuki za Waszą dalszą pracę.

Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content