Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w porozumieniu z organem prowadzącym działając na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U 2020 r. poz. 433) informuje, iż od dnia 16 marca 2020 r wstrzymuje się obsługę klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie w siedzibie jednostki, tym samym wyłącza się z bezpośredniej obsługi interesantów.

Zalecamy, aby klienci którzy pragną złożyć wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności, wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, wnioski o dofinansowania ze środków PFRON lub uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej, uzupełniania braków formalnych we wnioskach- wykonywali obowiązek za pośrednictwem poczty.

Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane telefonicznie.

Wszystkie sprawy, zapytania i podania/wnioski proszę o wysyłanie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej e-mail pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl.

Natomiast wnioski ze środków PFRON (wnioski „Aktywny Samorząd”, o dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, refundację przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych) za pośrednictwem systemu SOW www.sow.pfron.org.pl. lub pocztą. Korespondencję kierować do: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie ul. I. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna.

Informuję, że PCPR będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych. Numery telefonów do poszczególnych działów:

– Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

– Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03 lub 58 686-50-05 wew. 27,

– Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

– Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

– Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455; 58-681-53-87 lub 58 686-50-05 wew. 32,

– Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545; 58 681-52-69 wew. 26,

  – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734; 58-686-50-05 w. 23,

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników PCPR proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD 2024

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej https://pcprkoscierzyna.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna/artykuly/161-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-koordynatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-pcpr-koscierzyna?lang=PL

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content