Święto Pomorskiej Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

zapraszam na pierwsze w historii Święto Pomorskiej Ekonomii Społecznej, które odbędzie w najbliższy piątek 28 lipca w godzinach od 10:00 do 20:00 na skwerze Heweliusza (obszar pomiędzy ulicą Rajską a Korzenną) w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Wydarzenie jest częścią promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej podczas 763. Jarmarku Św. Dominika. Obejmuje ono organizację stoisk wystawienniczych, na których prezentowane będą produkty i działalność podmiotów ekonomii społecznej z całego Pomorza. Stoiska będą dostępne nie tylko podczas samego Święta, ale także w Strefie „Pod Żaglami” na Ołowiance oraz w ramach „Uliczki Pomorskiej” na ul. Szerokiej przez cały okres trwania Jarmarku. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu promowanie ekonomii społecznej jako narzędzia tworzenia równych szans i godnych warunków życia dla wszystkich mieszkańców naszego regionu.

Naszym dodatkowym celem tego przedsięwzięcia jest promocja nowego znaku Pomorskiej Ekonomii Społecznej. Ten unikalny znak, inspirowany jest barwami herbu Województwa Pomorskiego oraz symbolizuje łączenie, zgodę, współpracę i synergiczne działania między różnymi sferami, takimi jak biznes, sektor ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, samorząd i inne podmioty.

W organizację Święta zaangażowane są podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, które będą wystawcami podczas tegorocznego Jarmarku. Za animacje w trakcie wydarzenia odpowiadać będzie również Stowarzyszenie Morena. W ramach części artystycznej zaplanowany jest m.in. spektakl teatralny, który zorganizuje Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz koncert piosenki autorskiej Teatru Poza Sztuką Mariusza Florczyka z Fundacji oraz Spółdzielni socjalnej „Słoneczne Wzgórze” ze Stężycy. Prowadzenie całego wydarzenia zapewni Maciej Florek – tancerz, choreograf znany m.in. z programu You Can Dance – Po Prostu Tańcz! O godzinie 14:00 zaplanowana jest część oficjalna z przemówieniami przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska, Międzynarodowych Targów Gdańskich, Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i ROPS.

Wśród wystawców na stoiskach Pomorskiej Ekonomii Społecznej w tym roku spotkać można następujące podmioty: Spółdzielnia socjalna Kooperacja, Stowarzyszenie Akademia Aktywności, Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, Ośrodek Adaptacyjny WTZ Puck, Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN, Sklep ekonomii społecznej „Dobry Deal”, Fundacja Leny Grochowskiej, Stowarzyszenie Invisibilia, Fundacja Energii Społecznej i Dobrych Praktyk BATERIA, Spółdzielnia socjalna „Sercem do Ludzi”, Fundacja „Świat Wrażliwy”, Fundacja #SerceDlaSportu, Spółdzielnia socjalna „Dalba”, Spółdzielnia socjalna „Słoneczne Wzgórze”, Stowarzyszenie LOS, Fundacja Przystań.

To wyjątkowe wydarzenie jest organizowane przez ROPS we współpracy z parterami społecznymi w ramach projektu pn. „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” w ramach RPO WP 2014-2020 ze środków EFS. Więcej o zaangażowaniu Pomorskiej Ekonomii Społecznej podczas 763. Jarmarku Św. Dominika przeczytać można na stronie internetowej https://es.pomorskie.eu oraz na naszym profilu na Facebooku.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content