Świadczenie wspierające

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429) dla osób po 18 roku życia. Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji wraz z kwestionariuszem samooceny oraz kserokopią posiadanego prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy, miejski lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub wydanego na podstawie wyroku sądowego, prawomocnego orzeczenia wydanego przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA składa się do

Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel. 058 307-74-08
Po uzyskaniu decyzji  wojewódzkiego zespołu ustalającej poziom potrzeby wsparcia wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content