„Środowe spotkania z doradcą specjalistycznym w zakresie prawa”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie zaprasza na bezpłatne cykle spotkań pn.:
„Środowe spotkania z doradcą specjalistycznym w zakresie prawa”
Najbliższe spotkanie już 4 października 2023 roku

TEMAT: DOSTĘP PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
                DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PROGRAM:

 • Zamówienia publiczne – definicja, zakres stosowania
 • Klauzule społeczne a realizacja zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej
 • Zastrzeżenie zamówienia publicznego dla organizacji pozarządowej
 • Dlaczego organizacje pozarządowe powinny zainteresować się zamówieniami publicznymi?

Termin spotkania: 04.10.2023 roku.

Czas trwania: od 12:00 do 13:15

Forma: online na platformie Zoom (konieczna wcześniejsza instalacja darmowego oprogramowania dla użytkowników smartfonów, tabletów, iPhonów)

Spotkanie poprowadzi: Anna Filipska – doradca OWES Debrzno w zakresie prawa – radca prawny od 2014 roku.

Zapraszamy na spotkanie: podmioty z terenu powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Fundacje
 •  Stowarzyszenia
 •  Spółdzielnie socjalne
 •  Spółki non profit
 • Centra Integracji Społecznej
 • Kluby Integracji Społecznej
 • Zakłady Terapii Zajęciowej
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Kościelne Osoby Prawne
  oraz ich pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby fizyczne. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego włącznie do 03.10.2023 r., do końca dniaz dokładnym adresem mailowym, na który ma być przesłany link do spotkania
i przesłanie go na jeden z adresów (zgodnie z miejscem zamieszkania/pracy zgłaszanej osoby):

m.pluto_pradzynska@stowdeb.pl , tel.: 882-063-053 – powiat chojnicki
e.filipska@stowdeb.pl   tel.: 882-064-293 – powiat kościerski
d.stanecki@stowdeb.pl tel. 882-063-071 – powiat człuchowski

WAŻNE: OSOBY, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY będą uczestniczyć w środowym spotkaniu z prawnikiem, dodatkowo, obok formularza zgłoszeniowego, muszą nadesłać:

 1. formularz złożeniowy dla osób fizycznych (załącznik nr 1), lub

b) formularz zgłoszeniowy dla osób prawnych (załącznik nr 2).

W załączeniu:

– Formularz zgłoszeniowy – prosimy o przesłane skanu na jeden z ww. e-maile.
– Formularz zał. nr 1 dla osób fizycznych – prosimy o przesłane skanu na jeden z ww. e-maile wypełnione oryginały prosimy przesłać pocztą tradycyjną do siedziby biura OWES w Debrznie.
– Formularz zał. nr 2 dla osób prawnych – jw.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.


Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content