Spotkanie Integracyjne osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie integracyjne osób z niepełnosprawnościami i seniorów odbyło się w piątek w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie w przededniu obchodów Światowego Dnia Chorego. Spotkanie było skierowane do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Spotkanie zaplanowane było w ramach działalności Centrum Aktywnej Integracji utworzone w związku z  prowadzonym projektem „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nasze spotkanie integracyjne jest jednym z wielu ofert wsparcia proponowanym
w projekcie, którego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla czterech grup osób: rodzin wielodzietnych, seniorów, osób tworzących system pieczy zastępczej oraz osób z niepełnosprawnością.

Na uroczystość zaprosiliśmy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób
z niepełnosprawnością, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy i Klubów Seniora z całego terenu Powiatu Kościerskiego. Razem potwierdziło przybycie prawie 300 osób.

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego rozpoczęły się Mszą Św. w intencji chorych w kościele pw. Św. Trójcy w Kościerzynie. Natomiast podczas biesiady w Hali Sportowej „Sokolnia”, organizatorzy przygotowali dla wszystkich poczęstunek, kawę oraz herbatę, a poszczególne domy samopomocy częstowały gości pysznym ciastem. Nie zabrakło pysznego toru. Zabawę integracyjną, z muzyką, tańcami i konkursami, zapewniał zespół wokalny Magdy, Adama i Tomka przy współudziale animatorki.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji imprezy, szczególnie w zakresie transportu osób. Cieszymy się, że społeczności placówek wsparcia dziennego
i całodobowych chcą uczestniczyć w takich imprezach. Okres pandemii pokazał, że wszyscy stęskniliśmy się za spotkaniami w takiej formie. Jak widać po frekwencji, imprezy tego typu są potrzebne, bo pozwalają choć na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego, ale przede wszystkim integrują środowiska, a nas napawają optymizmem i chęcią dalszej pracy na rzecz seniorów i  osób
z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy za przybycie i pozdrawiamy uczestników spotkania.   

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content