Różne ścieżki, jeden cel – rola instytucji w ochronie dziecka

30 listopada 2022 odbyła się konferencja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, która realizowana była w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznej Kampanii brzmiało: „STACJA EMPATYCZNI – RAZEM MAMY MOC” dosadnie to odczuliśmy w trakcie wczorajszego wydarzenia, które zgromadziło niemalże 70 specjalistów z terenu powiatu kościerskiego.

Tematyka wystąpień:

  • Zadania Sądu Rodzinnego i instytucji współpracujących w zakresie pomocy dziecku i rodzinie – Sędzia SSO Ewa Ważny
  • Cel i zadania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej
    i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – współpraca instytucji wspierających rodzinę – Kierownik Ośrodka dr Aleksandra Szulman – Wardal
  • Usługi społeczne w rodzinie i środowisku – profilaktyka jako element zapobiegawczy – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzyna – Marzena Hinca
  • Dobre praktyki na przykładzie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie-pani Adriana Zabrocka oraz Anna Piszczatyn

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content