„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

Działania projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” również obejmują wsparciem rodziny biologiczne zagrożone odebraniem dzieci z powodów trudności opiekuńczo-wychowawczych lub z innych powodów np. kryzysy rodzinne, niepełnosprawność dziecka.

W ramach tych działań funkcjonuje placówka wsparcia dziennego „Pozytywka”. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach animacyjnych, natomiast dorośli mogą korzystać z pomocy psychologa, prawnika, uczestniczyć w warsztatach kompetencyjnych lub uzyskać pomoc mediatora, terapeuty uzależnień. Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

Zajęcia szerzą kreatywność wśród dzieci. Nie brak również śmiechu i dobrej zabawy. 

Przedstawiamy fotorelację z zajęć.

Działania te realizowane są w ramach utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego „Pozytywka”. Na potrzebę realizacji projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Dzieje się w PWD

Kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i zabawy na świeżym powietrzu podczas spacerów sprawiają wiele radości. Zajęcia animacyjne są miłą przerwą od codziennych zajęć lekcyjnych w

Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI !!!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD„ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Czytaj więcej »
Skip to content