„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” w 2023 roku

Informujemy, że projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” będzie jeszcze realizowany w pierwszej połowie 2023 roku. Przesunięcie terminu zakończenia projektu wynika z występujących przerw w realizacji spowodowane panującą pandemią w latach 2021-2022. Cieszy nas to, że Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji, dzięki temu po świąteczno-noworocznej przerwie kontynuujemy działania, w tym zajęcia animacyjne w placówce wsparcia dziennego „Pozytywka” i Klubu Młodzieżowego.

Przypominamy, że  prowadzony przez Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie projekt pt. „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pierwszego dnia Nowego Roku najmłodsi uczestnicy projektu kreatywnie i aktywnie spędzili czas po lekcjach szkolnych. Zajęcia miały formę podwórkowych zabaw ruchowych jak też kreatywnych prac plastycznych. Dzieci świetnie się bawiły i miło spędziły czas.  

Zapraszamy dzieci i innych uczestników do licznego udziału!  

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content