„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” – półkolonie terapeutyczne

W ramach kontynuacji projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” w minionych dwóch tygodniach, w naszym PCPR odbyły się dwa turnusy półkolonii terapeutycznych. Uczestnicy brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, który składał się z wielu atrakcyjnych propozycji wypoczynku oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Właściwie dobrane formy aktywności i metody pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do dyskusji, rozmów na ważne tematy, kreatywności, przemyśleń, poszukiwania rozwiązań. Program codziennych zajęć obejmował m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Teatr Emocji, psychodramę, zabawy sensoryczne, relaksację, arteterapię, warsztaty psychoedukacyjne. Uczestnicy mieli szansę nauczyć się porozumiewania w trudnych i konfliktowych sytuacjach, a także rozwinąć umiejętności rozumienia emocji swoich jak i innych osób oraz metod radzenia sobie z nimi. Dzieci jak i młodzież mieli też szansę na naukę pozytywnego myślenia, kulturalnego zachowania, kształtowania poczucia własnej wartości, nawiązywania, rozwijania czy podtrzymywania relacji międzyludzkich. Półkolonie były bardzo ciekawą i rozwijającą formą spędzania wolnego czasu przez naszych podopiecznych. Ich uśmiechy na buziach utwierdziły nas w przekonaniu, że wszyscy spędzili ten czas w sposób przyjemny, atrakcyjny i twórczy.

Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content