„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” – półkolonie terapeutyczne

W ramach kontynuacji projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” w minionych dwóch tygodniach, w naszym PCPR odbyły się dwa turnusy półkolonii terapeutycznych. Uczestnicy brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, który składał się z wielu atrakcyjnych propozycji wypoczynku oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Właściwie dobrane formy aktywności i metody pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do dyskusji, rozmów na ważne tematy, kreatywności, przemyśleń, poszukiwania rozwiązań. Program codziennych zajęć obejmował m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Teatr Emocji, psychodramę, zabawy sensoryczne, relaksację, arteterapię, warsztaty psychoedukacyjne. Uczestnicy mieli szansę nauczyć się porozumiewania w trudnych i konfliktowych sytuacjach, a także rozwinąć umiejętności rozumienia emocji swoich jak i innych osób oraz metod radzenia sobie z nimi. Dzieci jak i młodzież mieli też szansę na naukę pozytywnego myślenia, kulturalnego zachowania, kształtowania poczucia własnej wartości, nawiązywania, rozwijania czy podtrzymywania relacji międzyludzkich. Półkolonie były bardzo ciekawą i rozwijającą formą spędzania wolnego czasu przez naszych podopiecznych. Ich uśmiechy na buziach utwierdziły nas w przekonaniu, że wszyscy spędzili ten czas w sposób przyjemny, atrakcyjny i twórczy.

Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content