Realizacja projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” nabiera tempa

W ramach Centrum Wsparcia Rodziny i działalności Placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego „Pozytywka”, po przeprowadzeniu diagnoz na przełomie stycznia i lutego 2021 r. na bieżąco uczestnicy projektu otrzymują specjalistyczne wsparcie: psychologiczne,terapeutyczne, mediatora, seksuologa, terapeuty SI,pomoc psychiatryczną i prawną. Rodziny zastępcze i ich wychowankowie korzystają już z zajęć indywidualnych. Kolejne działania sukcesywnie są wprowadzane. Teraz kolej na uruchomienie działalności animacyjnej. Od miesiąca maja zaczynamy działalność Klubu Młodzieżowego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz oddziaływania animacyjne dla dzieci z rodzin naturalnych z terenuPowiatu. Jednym z takich miejsc będzie Nowa Karczma, w której utworzono jedną z trzech grup dla pięciu gmin. 11 maja 2021 r. odbyły się oględziny miejsc na zajęcia placówkipodwórkowej, oparte na złożeniach pedagogiki ulicy.Dziękujemy władzom gminy N.Karczma i Ośrodkowi pomocy za zaangażowanie w uruchomienie placówki na swoim terenie, a pozostałym Ośrodkom za pomoc w rekrutacji uczestników. Młodzież i dzieci biorące udział w zajęciach animacyjnych będą mogły miło i konstruktywnie spędzaćczas wolny poprzez integrację, wspólne zabawy i zajęcia tematyczne. Liczymy, iż zajęcia wzmocnią kompetencjespołeczne młodych uczestników projektu. Dzieci, młodzież rodzice/opiekunowie uczestników PWD wezmą udział w indywidualnych i grupowych formach wsparcia organizowanych w placówce.

Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content