Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie od dnia 24 maja 2010 r. rozpoczęło działalność, która jest rozszerzeniem dotychczasowego poradnictwa specjalistycznego. Przy ul. Krasickiego 4, na parterze budynku PCPR (pokój nr 13) funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej czynny przez 5 dni w tygodniu.
Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami. Głównym, lecz nie jedynym zadaniem Punktu jest nawiązanie kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem i opracowanie strategii wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji.
Można do nas napisać, zadzwonić lub przyjść. Czekamy na osoby w których życiu wydarzyło się coś, co zaburzyło dotychczasowy ład i porządek. Które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej, przeżyły gwałt,  były wykorzystywane seksualnie, mają myśli samobójcze lub próbowały odebrać sobie życie. Postaramy się pomóc w przezwyciężeniu tych ciężkich chwil i w uzyskaniu dostępu do najwłaściwszych form pomocy i leczenia.
Punkt Interwencji Kryzysowej działa w godzinach:
 
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek  7.30 – 15.30
Środa  7.30 – 17.00
Czwartek  7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00
 
ul. Krasickiego 4
83-400 Kościerzyna
Kontakt: 667-761-455
e-mail: pik@pcprkoscierzyna.pl
 
 
Oferta Punktu Interwencji Kryzysowej

Zgodnie z zadaniami ośrodków interwencji kryzysowej oferta PIK  Kościerzyna dotyczy:

1. bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób  w kryzysie emocjonalnym, ofiarom przemocy domowej i osobom pokrzywdzonych przestępstwem oraz członkom ich rodzin,
2. bezpłatnego poradnictwa psychologicznego wraz z pomocą psychologiczną, dla osób w kryzysie emocjonalnym, ofiarom przemocy i pokrzywdzonych przestępstwem oraz członkom ich rodzin,
3. tworzenia sieci pomocy na terenie regionu, w którym działa Ośrodek,
4. prowadzenia bazy instytucji świadczących pomoc specjalistyczną dla określonych kategorii osób w kryzysie lub ofiar przestępstw i udzielania wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej,
5. prowadzenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Policji, wymiaru sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi w zakresie przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej, świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Beneficjentami działań mogą być osoby, które:
• znajdują się w stanie ostrego lub chronicznego kryzysu emocjonalnego niezależnie od doświadczenia, które dało początek kryzysowi;
• są ofiarami przemocy domowej;
• są osobami bezpośrednio po ostrych doświadczeniach traumatycznych (wypadki, strata osoby bliskiej, klęski żywiołowe, kataklizmy);
• są pokrzywdzonymi w wyniku przestępstwa przeciw zdrowiu, życiu, przestępstwa seksualnego lub znajdują się w sytuacji zagrożenia takim przestępstwem;
• specjaliści (pracownicy socjalni, pedagodzy, personel medyczny, funkcjonariusze policji, inni), w zakresie konsultacji, wsparcia psychologicznego, superwizji, itp.
 

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content