Prace nad opracowaniem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością w Powiecie Kościerskim na lata 2023 – 2028.

W związku kończącym się okresem obowiązywania i realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kościerskim na lata 2016 – 2022” w dniu 29 września 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej, zdrowia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zajmujących się tematyką osób z niepełnosprawnością w tym seniorów.

Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji dotychczasowego programu oraz  wyznaczenie i opracowanie nowych  celów,  zadań i działań w tym obszarze na lata 2023-2028”.

Na zaproszenie PCPR-u odpowiedzieli przedstawiciele Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szpitala Specjalistycznego, Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Miejskiej i Gminnej Rady Seniorów oraz licznie przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zaproszeni goście z terenu całego powiatu pomogli wypracować główne cele i założenia  do nowego Programu na kolejne lata i określić działania dotyczące rozwiązywania problemów społecznych osób z niepełnosprawnością w tym seniorów. Pracom zespołu przewodniczyła Pani Marzena Hinca-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Podczas spotkania wypracowano cel główny Programu i cele szczegółowe. Skupiono się nad sporządzeniem diagnozy problemów społecznych w tym obszarze i analizy SWOT.  Na kolejne spotkania zostały wyznaczone zadania i priorytety działań w tworzeniu dokumentu. Wierzymy, że intensywny dzień pracy przyniesie efekt w postaci stworzenia dokumentu, który określi ramy wsparcia, pomocy, aktywizacji społecznej i zawodowej  osób z niepełnosprawnością w tym seniorów z całego Powiatu Kościerskiego.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i ogromne  zaangażowanie w proces opracowywania Programu.

Aktualności

Dzieje się w PWD

Kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i zabawy na świeżym powietrzu podczas spacerów sprawiają wiele radości. Zajęcia animacyjne są miłą przerwą od codziennych zajęć lekcyjnych w

Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI !!!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD„ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Czytaj więcej »
Skip to content