Prace nad opracowaniem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością w Powiecie Kościerskim na lata 2023 – 2028.

W związku kończącym się okresem obowiązywania i realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kościerskim na lata 2016 – 2022” w dniu 29 września 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej, zdrowia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zajmujących się tematyką osób z niepełnosprawnością w tym seniorów.

Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji dotychczasowego programu oraz  wyznaczenie i opracowanie nowych  celów,  zadań i działań w tym obszarze na lata 2023-2028”.

Na zaproszenie PCPR-u odpowiedzieli przedstawiciele Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szpitala Specjalistycznego, Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Miejskiej i Gminnej Rady Seniorów oraz licznie przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zaproszeni goście z terenu całego powiatu pomogli wypracować główne cele i założenia  do nowego Programu na kolejne lata i określić działania dotyczące rozwiązywania problemów społecznych osób z niepełnosprawnością w tym seniorów. Pracom zespołu przewodniczyła Pani Marzena Hinca-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Podczas spotkania wypracowano cel główny Programu i cele szczegółowe. Skupiono się nad sporządzeniem diagnozy problemów społecznych w tym obszarze i analizy SWOT.  Na kolejne spotkania zostały wyznaczone zadania i priorytety działań w tworzeniu dokumentu. Wierzymy, że intensywny dzień pracy przyniesie efekt w postaci stworzenia dokumentu, który określi ramy wsparcia, pomocy, aktywizacji społecznej i zawodowej  osób z niepełnosprawnością w tym seniorów z całego Powiatu Kościerskiego.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i ogromne  zaangażowanie w proces opracowywania Programu.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content