Pozytywka działa

Placówka Wsparcia Dziennego typu podwórkowego „Pozytywka” rozkręciła się na dobre. Ubiegły tydzień był bardzo intensywny, oprócz konsultacji indywidualnych ze specjalistami ruszyły spotkania grupowe. Dzieci biorące udział w projekcie zostały podzielone na grupy, które uczestniczyły w zajęciach animacyjnych odbywających się w Kościerzynie oraz w Nowej Karczmie. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zajęciach. Dzieci wykonały prace plastyczne korzystając, że 26 maja był Dzień Matki. Dla swoich mam zrobiły piękne „słodkie kubki”, a także szkatułki na drobiazgi. Były też zajęcia na dworze i taniec pląs disco co z pewnością dodało im pozytywnej energii . Klub Młodzieżowy działający w ramach PWD również nie pozostawał w tyle. Uczestnicy wspólnie z animatorką rozmawiali na tematy codzienności i poczucia „szczęścia”, zastanawiali się nad tym co sami mogą zmienić, aby być szczęśliwym. Sprzyjająca pogoda pozwoliła uczestnikom na spacer nad jeziorem Gałęźnym. Kolejne animacje przed nami. Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Aktualności

💞 Dzisiaj 12 czerwca 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Starostów Powiatu Kościerskiego Pana Grzegorza Zabrockiego i Alicji Żurawskiej

Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 17.06.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content