Ponad 2000 osób przeszło szkolenie z iPFRON+

Informujemy, że zakończyliśmy szkolenia z obsługi nowego systemu wprowadzanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia rozpoczęły się 24 października 2022 roku i trwały do maja 2023 roku włącznie. Szkolenia przeprowadzane były stacjonarnie w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kołobrzegu, Poznaniu i Warszawie oraz online przez aplikację Microsoft Teams. W 100 szkoleniach, w tym 40 przeprowadzonych w trybie stacjonarnym i 60 online, wzięło udział 2112 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ON i ich opiekunowie oraz pracownicy Funduszu.

Udział w szkoleniach stanowił doskonałą okazję do poznania nowego systemu oraz przekazania uwag i sugestii na temat zastosowanych rozwiązań. PFRON oferuje wiele różnorodnych form wsparcia. Budowa uniwersalnego narzędzia do obsługi zróżnicowanych zadań, który jednocześnie zachowa przejrzystość i łatwość obsługi, stanowiła duże wyzwanie. Tym bardziej cieszy mnie, iż nasza propozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników szkoleń, a zgłaszane uwagi dotyczyły głównie drobnych usprawnień. Spotkania z użytkownikami w trakcie szkoleń wykazały, że system iPFRON+ ułatwi uzyskiwanie środków PFRON. Wierzę, iż system stanie się jednym z kamieni milowych na drodze do stworzenia nowoczesnej i przyjaznej ludziom administracji publicznej – powiedział Daniel Cymbaluk, koordynator projektu.

Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Każdy, kto chciałby nauczyć się obsługi systemu iPFRON+, a nie wziął udziału w szkoleniu, zaproszony jest do korzystania ze szkoleń e-learningowych zawierających między innymi: informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON. Szkolenia składają się z materiałów informacyjnych, ciekawych case study, instruktaży filmowych, quizów sprawdzających wiedzę. Dostępne są na stronie https://edukacja.pfron.org.pl/. Do Państwa dyspozycji są też filmy instruktażowe zamieszczone na kanale Youtube iPFRON+

https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists. Wszystkie materiały podzielone są ze względu na swoich odbiorów, a więc jest: kurs z obsługi iPFRON+ dla Organizacji Pozarządowych wspierających Osoby Niepełnosprawne, Zakładów Pracy Chronionej, Osób Niepełnosprawnych i pracowników PFRON. Zapraszamy!

Sprawdź, z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+, https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/formy-wsparcia/. Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu. 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content