Pomorski Oddział PFRON zaprasza do nowo powstałego Ośrodka Wsparcia i Testów

Oddział Pomorski PFRON informuje, iż od 28 kwietnia 2022 r. na terenie województwa pomorskiego działa Ośrodek Wsparcia i Testów, funkcjonujący przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji

specjalistów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów) oferujących pomoc w doborze i wypożyczeniu technologii asystujących.

Pracownicy Ośrodka Wsparcia i Testów zaprezentują korzyści wynikające ze stosowania technologii asystujących, pomogą osobom z niepełnosprawnością w ich optymalnym wyborze, właściwym do aktualnych potrzeb, przeprowadzą wstępny instruktaż oraz wskażą potencjał wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby
z niepełnosprawnością poza siedzibą OWIT jest bezpłatne.

Osobami wypożyczającymi sprzęt i urządzenia oraz oprogramowania w OWiT mogą być:

a) osoby, skierowanie do Ośrodka przez PFRON lub PCPR celem udzielenia specjalistycznego wsparcia,

b) osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)

W katalogu wyposażenia Ośrodka znajdują się:

1. wyposażenie uniwersalne dla wszystkich niepełnosprawności takie jak: laptopy
z oprzyrządowaniem, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, routery,

2. wyposażenie dla osób niewidomych i słabowidzących oraz głucho-niewidomych: dyktafony cyfrowe, oprogramowanie udźwiękawiające lub powiększające, linijki, notatniki brajlowskie, lupy elektroniczne oraz powiększalniki,

3. wyposażenie dla osób głuchych, słabosłyszących oraz doświadczających problemów
w porozumiewaniu się za pomocą mowy: oprogramowanie dla niedosłyszących, mobilna kamera internetowa, pętla indukcyjna, kamera, Smartwatch, aparat fotograficzny,

4. wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami kończyn górnych: urządzenie do obsługi komputera za pomocą wzroku.

Zapraszamy mieszkańców z Powiatu Kościerskiego  do kontaktu telefonicznego i e-mailowego
z pracownikami Ośrodka w celu umówienia spotkania w dniach:

Poniedziałek: 7:00-17:30

Wtorek: 6:55-17:35

Środa: 7:00-19:30

Czwartek: 7:40-16:45

Piątek: 7:00-19:30

Pod numerem telefonu 573 004 243 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: owit@nowydworgdanski.pl

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content