Podnoszenie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników PCPR

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie od wiosny pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej i Zespołu Pieczy Zastępczej uczestniczą w superwizji, która jest  szczególnym, wieloaspektowym oglądem pracy służącym rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy naszych pracowników.  

To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback).

Celem superwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy i zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego.

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r.  z przyczyn technicznych PCPR będzie zamknięte. Klientów prosimy

Czytaj więcej »
Skip to content