Pliki do pobrania piecza zastępcza

WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka
WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w RDD
WNIOSEK o przyznanie środków finansowych związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla RZ, RDD
WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo
WNIOSEK o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
WNIOSEK o przyznanie dodatku dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka niepełnosprawnego
WNIOSEK o przyznanie dodatku dla rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content