Ostatnie spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026

W dniu 02 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026.

Wyznaczono cel nadrzędny: „Kreowanie warunków aktywnego funkcjonowania mieszkańców Powiatu Kościerskiego w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym” w sześciu obszarach: 1) wsparcie rodziny i rozwój pieczy zastępczej,

2) aktywność osób starszych,

3) integracja społeczna grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem,

4) rynek pracy i zatrudnienie,

5) bezpieczeństwo mieszkańców,

6) powiatowy system polityki społecznej.

Zostały wypracowane zapisy:

– celów szczegółowych,

– kierunków działań.

– oraz wskaźniki do przyszłego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026”.

Projekt dokumentu został skierowany do konsultacji społecznych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako realizator Strategii, dziękuje wszystkim osobom za obecność na spotkaniu, poświęcony czas oraz za duże zaangażowanie w warsztatach nad pracami dokumentu.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content