Ostatnie spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026

W dniu 02 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026.

Wyznaczono cel nadrzędny: „Kreowanie warunków aktywnego funkcjonowania mieszkańców Powiatu Kościerskiego w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym” w sześciu obszarach: 1) wsparcie rodziny i rozwój pieczy zastępczej,

2) aktywność osób starszych,

3) integracja społeczna grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem,

4) rynek pracy i zatrudnienie,

5) bezpieczeństwo mieszkańców,

6) powiatowy system polityki społecznej.

Zostały wypracowane zapisy:

– celów szczegółowych,

– kierunków działań.

– oraz wskaźniki do przyszłego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026”.

Projekt dokumentu został skierowany do konsultacji społecznych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako realizator Strategii, dziękuje wszystkim osobom za obecność na spotkaniu, poświęcony czas oraz za duże zaangażowanie w warsztatach nad pracami dokumentu.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content