Ostatnie grupy zajęć animacyjnych zakończyły zadanie

Animacje to był piękny czas dla najmłodszych. Już wszystkie grupy zakończyły zajęcia. Tu zamieszczamy ostatnią porcję zdjęć.

Dzieci otrzymały od Pani Dyrektor dyplomy za wytrwałe uczestnictwo.

Dziękujemy bardzo dzieciom ze wszystkich 5-ciu grup za liczny i aktywny udział!
Również dziękujemy za owocną współpracę z animatorkami zajęć podwórkowych – cudownym Paniom – Pani Ilonie oraz Pani Ani, które były przewodniczkami po kreatywnym tworzeniu prac i zasilały dzieci nowymi pomysłami w wykorzystaniu czasu wolnego. Projekt prowadzony przez Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pt. „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, która odbędzie się 15.07.2024 o godzinie 11.00 w PCPR, sala nr 13.

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content