Orzeczenia  wydłużone do 30 września 2024r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023r. poz. 2768) wydłużyła ważność orzeczeń  o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, a także kart parkingowych.

Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa lub upłynęła po                      5 sierpnia 2023 r. zachowają ważność  do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content