Od 1 czerwca 2022 r. wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych
i osób usamodzielnianych

Świadczenia dla rodzin zastępczych zostaną zwaloryzowane od 1 czerwca 2022 r.

 1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
 2. w rodzinie zastępczej spokrewnionej  wyniesie  785 zł miesięczni;
 3. w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka wyniesie 1189 miesięcznie;
 4. w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Dodatek ten od czerwca będzie nie niższy niż 239 zł miesięcznie. Taki sam dodatek przysługuje na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Pomoc na usamodzielnienie od 1 czerwca 2022 r. będzie wynosiła:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3921 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną nie mniej niż 7839 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
 • nie mniej niż 3921 – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do
  3 lat;
 • nie mniej niż 1961 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej
  2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Od początku czerwca pomoc osobie usamodzielnianej na kontynuowanie nauki wyniesie nie mniej niż 595 zł miesięcznie.

Pomoc na zagospodarowanie  w wysokości nie niższej niż 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3563 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 447);

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie  wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2022 r., poz. 292).

Aktualności

„Kurs Na Samodzielność 2024”

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły letniej projektu „Kurs Na Samodzielność 2024”. Projekt przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content