Od 1 czerwca 2022 r. wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych
i osób usamodzielnianych

Świadczenia dla rodzin zastępczych zostaną zwaloryzowane od 1 czerwca 2022 r.

 1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
 2. w rodzinie zastępczej spokrewnionej  wyniesie  785 zł miesięczni;
 3. w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka wyniesie 1189 miesięcznie;
 4. w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Dodatek ten od czerwca będzie nie niższy niż 239 zł miesięcznie. Taki sam dodatek przysługuje na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Pomoc na usamodzielnienie od 1 czerwca 2022 r. będzie wynosiła:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3921 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną nie mniej niż 7839 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
 • nie mniej niż 3921 – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do
  3 lat;
 • nie mniej niż 1961 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej
  2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Od początku czerwca pomoc osobie usamodzielnianej na kontynuowanie nauki wyniesie nie mniej niż 595 zł miesięcznie.

Pomoc na zagospodarowanie  w wysokości nie niższej niż 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3563 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 447);

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie  wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2022 r., poz. 292).

Aktualności

Dzieje się w PWD

Kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne i zabawy na świeżym powietrzu podczas spacerów sprawiają wiele radości. Zajęcia animacyjne są miłą przerwą od codziennych zajęć lekcyjnych w

Czytaj więcej »

UWAGA STUDENCI !!!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II – W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD„ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

Czytaj więcej »
Skip to content