Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia sporządził i udostępnił Wykaz miejsc udzielania świadczeń w ramach nowego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim.

Wykaz dotyczy podmiotów leczniczych wraz z danymi teleadresowymi, realizujących świadczenia dla dzieci i młodzieży w zakresie opieki psychiatrycznej w ramach poziomów referencyjnych.

  • I poziom referencyjny – Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – w których realizowane są świadczenia w zakresie ambulatoryjnym przez psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. Pacjenci mogą skorzystać z oferty tych ośrodków bez skierowania lekarskiego. W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
  1. porada psychologiczna diagnostyczna
  2. porada psychologiczna
  3. sesja psychoterapii indywidualnej
  4. sesja psychoterapii rodzinnej
  5. sesja psychoterapii grupowej
  6. sesja wsparcia psychospołecznego
  7. wizyta, porada domowa lub środowiskowa
  • II poziom referencyjny – Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży –- w których w ramach poradni zdrowia psychicznego i na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci, realizowane są świadczenia przez lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych.
  • III poziom referencyjny – Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej – w których realizowane są świadczenia stacjonarne przez lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych.

W ramach każdego poziomu referencyjnego nie obowiązuje rejonizacja – z pomocy można skorzystać również w innym powiecie niż tym, w którym się zamieszkuje. 

Wykaz miejsc udzielania świadczeń w ramach nowego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim – stan na dzień 01.07.2023 r. 

Jednocześnie wszystkim osobom poszukującym wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego przypominamy o utworzonej na zlecenie samorządu Województwa Pomorskiego platformie edukacyjno- informacyjno- koordynującej, na której znajdują się treści merytoryczne dotyczące dobrostanu psychicznego oraz za pośrednictwem której można nawiązać czat z psychologiem. W ramach platformy utworzona została także baza punktów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowana zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i do ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

Platforma funkcjonuje pod adresem: www.pomorskiedlaciebie.pl

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content