O kryzysie – dla kogo jesteśmy

Kryzys psychiczny to stan, w którym mamy wrażenie, że tracimy grunt pod nogami i uważamy, że to co się dzieje, nas przerasta. NIE DAM JUŻ RADY, NIE MAM JUŻ SIŁY. Jesteśmy przekonani , że na pewno nie damy sobie rady z nową sytuacją. Jest to naturalna reakcja na coś , czego byśmy się nie spodziewali, co zabiera nam nadzieję na spokojne życie lub zdrowie. Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy wszystkie sposoby, które do tej pory były nam pomocne, na przykład spacer po lesie, rozmowa z koleżanką, oglądanie filmu przestają działać.

Taki kryzys może być spowodowany różnymi sytuacjami, które nas spotykają w życiu: przemoc domowa, śmierć osoby bliskiej, choroba, wypadek, kryzys w związku, problemy wychowawcze, rodzinne czy finansowe. W takich sytuacjach korzystnie jest porozmawiać z kimś na temat trudności. Jesteśmy jednym z takich miejsc do którego możesz się zgłosić.

Czasami jest tak, że osobie przeżywającej kryzys trudno jest realnie ocenić swoją sytuację. Bywa tak, np. w sytuacji przemocy domowej, gdzie działają mechanizmy utwierdzające osobę  doświadczającą przemocy w swojej bezsilności. Przemocą domową są wszelkie zachowania których celem jest uzyskanie kontroli nad osobą doznająca przemocy lub jej zdominowanie, co może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości, wzbudzenia w niej strachu, dezorientacji, wstydu, a niekiedy wywołania w niej objawów choroby psychicznej. Relację związaną z przemocą domową cechuje nierównowaga sił, nadużycie władzy tj. własnej przewagi fizycznej bądź społecznej w celu wymuszenia na drugiej osobie określonych zachowań.

Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Nie można jej ignorować. Przemoc szkodzi Tobie i Twoim bliskim. Jeśli zastanawiasz się czy dotyczy Ciebie zgłoś się do PIK i porozmawiaj o tym.

Interwencja kryzysowa to specjalna forma pomocy psychologicznej, która jest udzielana osobie w kryzysie. Jest to pierwsza pomoc emocjonalna, realizowana zazwyczaj w formie spotkań, których czas zależy od indywidualnych potrzeb klienta.  Obejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób, rodzin lub grup w kryzysie. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o przemocy możesz skorzystać z porady lub zajrzeć na stronę internetową https://www.niebieskalinia.pl/o-zjawisku-przemocy 

Aktualności

Zapraszamy do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilno-prawną/zlecenie 80 h miesięcznie. Wymagania

Czytaj więcej »

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że dnia 02.11.2023 r. jest zamknięte.

Jednocześnie informujemy, że darmowe porady prawne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. Krasickiego 483-400 Kościerzyna

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 58686 50 05, 785993121

www.pcprkoscierzyna.pl

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat ,dla jednej osoby”

Skip to content