NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ PO ODWOŁANIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ PO ODWOŁANIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązywać będą poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych na czas określony.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

  • upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby  w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.  zachowują ważność  do 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe dla osób indywidualnych zachowują ważność na ten sam okres, dla placówek do 31 marca 2024r.

Podstawa prawna: 

Przedłużenie ważności orzeczeń z uwagi na stan epidemii – zmiany. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852).  dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie której przedłużana była ważność orzeczeń w okresie pandemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r., gdzie wskazano nowy okres ich ważności. Przedmiotowe przepisy wejdą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r. Do tego dnia orzeczenia zachowują ważność na zasadach określonych w ustawie tzw. covidowej.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym kursie online z obsługi smartfona: „Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na

Czytaj więcej »
Skip to content